Graderingsmaterial

Do


Respekt • ÖdmjukhetVarför vi har ett graderingssystem och teori?

Taekwon-Do är en utbildning där man under en viss tid ska lära sig olika saker som innefattar olika grader och färger på bälten.

För att se hur man har utvecklas under en viss tid har man tester, så kallade graderingar.

Alla grader har riktlinjer som blir svårare med åren och vilken grad man har.

Detta system är mycket bra motivationsfaktor för en längre tids träning.

Den typ av träning som Taekwon-Do innefattar är bra för både den mentala och fysiska hälsan


ll

HÅRT ARBETE


Varje dag har nya mål. De kortsiktiga motiverar dagsformen, de långsiktiga ger drivkraft.

Graderingskrav barn 8-12år


Riktlinjer för repektive grad


Let the journy begin!

Graderingskrav 13år eller äldre


Riktlinjer för repektive grad


Dont give up!

Graderingskrav med svart bälte


Riktlinjer för repektive grad


För att gradera sig till första eller andra dan måste man först ansöka om tillstånd minst 6 månader innan. 

Blankett finns via länk nedan. När man fått tillstånd så måste man testgradera sig innan den skrapa graderingen. 

Sist så måste man göra ett fystest strax innan den riktiga graderingen. Alla krav finns nedan. 


Be stronger every day!

Dokument för blivande Svartbältare