Gradering Videofilmer för 9 kup

Together we fight


Inget är värt nått om vi inte gör det tillsammans. 

Gradering med Vitt bälte och gult streckHär hittar ni några filmer som ni kan ha som hjälpmedel när ni tränar hemma inför graderingen. 


Obs, allt som finns på dessa sidor är hjälpmedel och inte hur graderingen kommer att vara. Vi tog fram detta material när vi hade restritioner. Men är en utmärk hjälp att träna efter ändå. 


Lycka till 

Alla tekniker finns på video


Klubbens instruktörer tog sig tiden att spela in allt som behövs för att ni ska genomföra en gradering.

Träna hårt och visa oss er ståndaktighet 

Chon-ji


Handteknik

Öva enligt video. Var noga med att korsa rätt och glöm ej vågrörelse och motgående rörlse i teknik. 

Fotteknik 

Tänk på att alla sparkar börjar med att lyfta med böjt knä. Träna på balans. Sparka inte högre än du kan med balans.

1 Step-sparring 

Visa upp så som videon visar. Med attack och försvar. Tänk på att step-sparring ska uppvisa korrekta ställningar, tekniker och kontroll på kontring.