Ordningsregler

Allmänna ordningsregler under träning


Tvätta händer och fötter innan träningen

Träna ej om du har feber eller har ont i halsen

Träna med rena träningskläder/träningsskydd

Klipp naglarna

Allmänt

Buga vid in & utgång till lokalen

Säg till om du måste gå ut ur lokalen under träningspasset

Använd inga smycken/klockor under träningen

Träna inte MOT varandra utan MED varandra

Vattenflaskor förvaras på angiven plats – ej på mattorna

Håll mobilen på ljudlös under träningspasset (undantag medges om akut)

Hjälp till och håll det fräscht i omklädningsrummet

Hjälps åt att städa

Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Läs igenom mail och all annan information som ledningen tar fram för er skull.